Instrukcja montażu sztukaterii elewacyjnej

Instrukcja montażu sztukaterii elewacyjnej

 Jak w prosty sposób zakończyć gzymsy podparapetowe oraz nadokienne

 

 

Możesz także użyć gotowych zakończeń